Rekrutacja

KOMUNIKAT dla kandydatów do szkoły na rok szkolny 2018/2019

Rekrutacja rozpoczyna się 14 maja 2018 roku.

Absolwenci gimnazjum zakładają dla siebie indywidualne konto na stronie pleszew.edu.com.pl/Kandydat za pomocą którego od 14 maja dokonują wyboru szkoły ponadgimnazjalnej. Konto to można założyć za pośrednictwem nauczycieli w obecnym gimnazjum, samodzielnie lub w szkole, do której uczeń zamierza złożyć dokumenty. Swoją kandydaturę uczeń zgłasza poprzez wydrukowanie za pomocą programu podania i wraz z podpisem rodziców dostarcza je do szkoły pierwszego wyboru. Pozostałe wymagane dokumenty uczeń dostarcza zgodnie z obowiązującym regulaminem rekrutacji. Nasza szkoła jest do dyspozycji wszystkich kandydatów i udzieli wszelkiej pomocy przy zakładaniu konta naboru elektronicznego.

Szczegółowa instrukcja rejestracji na portalu dla kandydatów znajduje się w tej prezentacji

Karta naboru do szkoły – POBIERZ

TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO ORAZ POSTĘPOWANIA UZUPEŁNIAJĄCEGO, A TAKŻE TERMINY SKŁADANIA DOKUMENTÓW DO KLAS PIERWSZYCH PUBLICZNYCH LICEÓW OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I TECHNIKÓW

DLA ABSOLWENTÓW GIMNAZJUM

 Zespół Szkół Technicznych w Pleszewie

proponuje absolwentom gimnazjum kształcenie w następujących typach szkół:

Technikum:

– technikum handlowe
– technik żywienia i usług gastronomicznych
– technikum informatyczne
– technikum mechatroniczne
– technikum samochodowe
– technikum ekonomiczne
– technikum logistyczne
– technikum elektryczne

Od ponad pięćdziesięciu lat szkoła kształci młodzież uzyskującą kwalifikacje zawodowe. Nauczyciele są ekspertami w swoich zawodach. Dysponujemy nowoczesną bazą. Zajęcia teoretyczne odbywają się w przystosowanych do tego pracowniach wyposażonych w sprzęt audiowizualny (kamery, monitory, magnetowidy), pomoce dydaktyczne w postaci plansz, gablot, eksponatów, działających mechanizmów, narzędzi i przyrządów pomiarowych, filmów dydaktycznych i prospektów.

Uczniowie mają do dyspozycji bibliotekę, w której znajduje się około 30000 woluminów, a wśród nich wszystkie lektury obowiązkowe, książki i czasopisma naukowe. W czytelni znajduje się osiem stanowisk komputerowych z dostępem do internetu. Szkoła posiada trzy nowoczesne pracownie komputerowe, dwie sale sportowe i siłownię oraz nowe boisko wielofunkcyjne.

Zajęcia praktyczne organizuje szkoła. Odbywają się one w Centrum Kształcenia Praktycznego, w szkolnych pracowniach gastronomicznych. Utrzymujemy bliskie kontakty ze szkołami wyższymi. Nawiązaliśmy współpracę ze szkołą partnerską Berufsbildende Schulen Ammerland z Niemiec. W ramach tej współpracy nasza młodzież odbywa praktyki w Niemczech.

Dużą wagę przywiązujemy zarówno do nauczania przedmiotów humanistycznych, ścisłych oraz zawodowych. Podejmujemy także działania zapewniające wszechstronny rozwój intelektualny naszych wychowanków. Na terenie szkoły funkcjonują kółka: historyczne, polonistyczne, recytatorskie, ekonomiczne, chemiczne, sportowe. Działa Samorząd Uczniowski i szkolne radio. Uczniowie biorą udział w różnych olimpiadach i konkursach osiągając znaczące wyniki.

W sporcie zostaliśmy sklasyfikowani we współzawodnictwie szkół średnich województwa wielkopolskiego na wysokim miejscu. Przyczyniły się do tego sukcesy drużyny lekkoatletów i koszykarzy.

Pobierz deklarację naboru, którą należy wydrukować, wypełnić i złożyć w sekretariacie szkoły do 30 maja 2018 r.

Zapoznaj się z wewnątrzszkolnymi zasadami rekrutacji do szkół w Zespole Szkół Technicznych

Dodatkowe informacje znajdziesz na stronie Kuratorium Oświaty w Poznaniu

Zapraszamy.