Kierunki kształcenia

  0
  4601

  Zespół Szkół Technicznych w Pleszewie

  proponuje absolwentom gimnazjum kształcenie w następujących typach szkół:

  Liceum ogólnokształcące:

  – matematyczno-fizyczne, język angielski lub niemiecki

  Technikum:

  technikum handlowe
  technik żywienia i usług gastronomicznych
  technikum informatyczne
  technikum mechatroniczne
  technikum samochodowe
  – technikum ekonomiczne
  – technikum budowlane
  – technikum elektryczne

  W skład Zespołu Szkół Technicznych wchodzi Liceum Ogólnokształcące oraz Technikum.

  Od ponad pięćdziesięciu lat szkoła kształci młodzież uzyskującą kwalifikacje zawodowe. Nauczyciele są ekspertami w swoich zawodach. Dysponujemy nowoczesną bazą. Zajęcia teoretyczne odbywają się w przystosowanych do tego pracowniach wyposażonych w sprzęt audiowizualny (kamery, monitory, magnetowidy), pomoce dydaktyczne w postaci plansz, gablot, eksponatów, działających mechanizmów, narzędzi i przyrządów pomiarowych, filmów dydaktycznych i prospektów.

  Uczniowie mają do dyspozycji bibliotekę, w której znajduje się około 30000 woluminów, a wśród nich wszystkie lektury obowiązkowe, książki i czasopisma naukowe. W czytelni znajduje się osiem stanowisk komputerowych z dostępem do internetu. Szkoła posiada trzy nowoczesne pracownie komputerowe, dwie sale sportowe i siłownię oraz nowe boisko wielofunkcyjne.

  Zajęcia praktyczne organizuje szkoła. Odbywają się one w Centrum Kształcenia Praktycznego, w szkolnych pracowniach gastronomicznych. Utrzymujemy bliskie kontakty ze szkołami wyższymi. Nawiązaliśmy współpracę ze szkołą partnerską Berufsbildende Schulen Ammerland z Niemiec. W ramach tej współpracy nasza młodzież odbywa praktyki w Niemczech.

  Dużą wagę przywiązujemy zarówno do nauczania przedmiotów humanistycznych, ścisłych oraz zawodowych. Podejmujemy także działania zapewniające wszechstronny rozwój intelektualny naszych wychowanków. Na terenie szkoły funkcjonują kółka: historyczne, polonistyczne, recytatorskie, ekonomiczne, chemiczne, sportowe. Działa Samorząd Uczniowski i szkolne radio. Uczniowie biorą udział w różnych olimpiadach i konkursach osiągając znaczące wyniki.

  W sporcie zostaliśmy sklasyfikowani we współzawodnictwie szkół średnich województwa wielkopolskiego na wysokim miejscu. Przyczyniły się do tego sukcesy drużyny lekkoatletów i koszykarzy.

  Zapraszamy.