Pracownicy

Dyrekcja szkoły

mgr Artur Kukuła
dyrektor

mgr inż. Aneta Zacharczuk
wicedyrektor

Lista członków Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół Technicznych w Pleszewie, w roku szkolnym 2016/2017

mgr Chraplak Grzegorz
mgr Cichy Dariusz
mgr Dzierbińska – Nowacka Róża
mgr Gęstwa Agnieszka
mgr Gramala – Slebioda Liliana
mgr Gramczewska Monika
mgr Wiatrowska Magdalena
mgr Hain Piotr
mgr Hajdziona Barbara
mgr inż. Jurdziński Jerzy
mgr Kałużna Anna
mgr inż. Karczewski Robert
mgr Kasprzak Anna
mgr inż. Kocerka Tadeusz
mgr Latańska Monika
mgr Lindner Małgorzata
ks. Klaczyński Mateusz
mgr Majchrzak Iwona
mgr inż. Mastalerek Krystyna
mgr Mikuła Jacek – pedagog
dr Niemczewski Dariusz
mgr inż. Nowaczyk Monika
mgr Tatko Natalia
mgr Pohl Małgorzata
mgr Ratajczak Robert
mgr Siemasz Romana
mgr Sołtysiak Joanna
mgr Staszak Katarzyna
mgr Szczepaniak Maciej
mgr inż. Szczepański Marek
mgr Szczudlik Zbigniew
mgr Szybiak Karolina
mgr Tatko Natalia
mgr inż. Trzeciak Ireneusz
mgr Urbaniak Grażyna
mgr Walczak Ryszard
mgr Waliszewska Aleksandra
mgr Waliszewski Janusz
Ks. Fornalczyk Krystian
mgr Załęski Dariusz
mgr Błaszczyk Anita
mgr inż. Kajdaniak Elżbieta

Pracownicy administracji Zespołu Szkół Technicznych

mgr Wojtkowska-Podgórska Barbara – kierownik administracyjno – gospodarczy
mgr Błaszczyk Anita – główny księgowy
mgr inż. Kajdaniak Elżbieta – sekretarz szkoły
mgr Szymanek Magdalena – referent do spraw finansowych