Rekrutacja

KOMUNIKAT dla kandydatów do szkoły na rok szkolny 2019/2020

Rekrutacja rozpoczyna się 13 maja 2019 roku.

Absolwenci gimnazjum i szkoły podstawowej zakładają dla siebie indywidualne konto na stronie pleszew.edu.com.pl/Kandydat za pomocą którego od 13 maja dokonują wyboru szkoły ponadgimnazjalnej. Konto to można założyć za pośrednictwem nauczycieli w obecnym gimnazjum, samodzielnie lub

w szkole, do której uczeń zamierza złożyć dokumenty. Swoją kandydaturę uczeń zgłasza poprzez wydrukowanie za pomocą programu podania i wraz z podpisem rodziców dostarcza je do szkoły pierwszego wyboru. Pozostałe wymagane dokumenty uczeń dostarcza zgodnie z obowiązującym regulaminem rekrutacji. Nasza szkoła jest do dyspozycji wszystkich kandydatów i udzieli wszelkiej pomocy przy zakładaniu konta naboru elektronicznego.

Szczegółowa instrukcja rejestracji na portalu dla kandydatów znajduje się w tej prezentacji

Karta naboru do szkoły dla absolwentów gimnazjów – POBIERZ

Karta naboru do szkoły dla absolwentów szkół podstawowych – POBIERZ

TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO ORAZ POSTĘPOWANIA UZUPEŁNIAJĄCEGO, A TAKŻE TERMINY SKŁADANIA DOKUMENTÓW DO KLAS PIERWSZYCH PUBLICZNYCH LICEÓW OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I TECHNIKÓW

DLA ABSOLWENTÓW GIMNAZJUM i SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

 Zespół Szkół Technicznych w Pleszewie

proponuje absolwentom gimnazjum oraz szkół podstawowych kształcenie w następujących typach szkół:

Technikum:

– technikum handlowe
– technik żywienia i usług gastronomicznych
– technikum informatyczne
– technikum mechatroniczne
– technikum samochodowe
– technikum ekonomiczne
– technikum logistyczne

Absolwenci gimnazjów będą uczęszczać do szkoły średniej 4 lata, a absolwenci szkół podstawowych – 5 lat.

Pobierz deklarację naboru, którą należy wydrukować, wypełnić i złożyć w sekretariacie szkoły do 31 maja 2019 r.

Zapoznaj się z wewnątrzszkolnymi zasadami rekrutacji do szkół w Zespole Szkół Technicznych

Dodatkowe informacje znajdziesz na stronie Kuratorium Oświaty w Poznaniu

Zapraszamy.